onsdag 11 april 2012

Bor djuren i ett annat universum?

NÄR ELISAS TJÄNARE fick sina ögon öppnade, så att han såg Herrens änglar och deras hästar (2 Kon. 6:15-17), så var det inte på det viset att han såg in i en annan dimension, eller in i en annan värld, en värld där andar flyter omkring som blobbar i en totalt tom dimma, utan vad han såg var DENNA världen, i HELA dess SPEKTRUM! Och det kan du bara läsa rakt uppåned i texten: Där han förut bara såg ett berg, där såg han nu ett berg och på det änglaskarorna, med sina fordon (om det verkligen var hästar eller om de gav honom intrycket av det eller om han inte hade något annat att jämföra med än vad han sett förut, det kan vi lämna för den här gången) men han såg alltså det vi inte kan se, vanligen, av DENNA världen, och inte någon ANNAN värld eller tillvaro, som religiös OCH ockult tradition tillsammans ser eller säger sig se. Vi behöver bara läsa Bibeln, Guds heliga, eviga ord, för att se och lära oss hur det ligger till med de här sakerna. Det är inte fördolt för oss, utan ligger öppet i allas åsyn. Men få tittar efter, och i stället nöjer man sig med att blint följa religiösa, och ja, som sagt, t.om ockulta traditioner, som ju givetvis finns där av en orsak, och den är ju, också givetvis, att förblinda oss och ta ifrån oss den verkliga bilden, så att vi skall ge oss hän åt löjliga fantasier om det himmelska, och därmed förlora styrfart, så att vi hamnar i andlig stiltje och inte förstår något, utan får famla hit och dit och liksom vända oss till det mera jordnära, det som vi kan se och ta på, i stället för att ha, så mycket Gud tillåter, och det gör han, vårt synfält öppnat för hela det andliga och fysiska spektrat.

Om vi tänker oss hur ljuset ju har ett vidsträckt spektrum, vidare än vad vi kan se med våra ögon - fåglar kan t.ex se mer av det än vi, och även insekter kan det - så kan vi också tänka oss att detta gäller även våra andra sinnen - och där är ju hundar ett bra exempel på hur de kan höra mer än vad vi kan - de kan höra en hundvissla men det kan inte vi - och vi kan även tänka på lukt - en insekt kan känna lukten av en annan insekt på flera kilometers avstånd sägs det, men vi känner knappt någon lukt på en meters avstånd - om vi som sagt tänker på detta, så blir det ganska enkelt att förstå hur det ligger till med det andliga, och som i fallet med Elisas tjänare - vi har helt enkelt inte de sinnena, eller de sinnenas kapacitet, så att vi kan se allt som försiggår i DENNA världen. Så varför då prata om ANDRA världar, andra dimensioner, eller som i extremfallen andra universa? En hund lever väl inte i ett annat universum än du? Ändå kan de höra mer än du. En kollibri kan se färger du inte har en aning om, och kollibrin lever i SAMMA värld som du. En katt kan se mera på natten än du, en örn kan se bättre på långt håll än du, en insekt, för att bara nämna en av många arter, kan känna lukt, och troligen också känna lukter du aldrig känt, bättre än dig. Fick vi nu våra sinnen öppnade för hela den verklighet vi har här på DENNA jorden, då skulle vi också kunna se änglarna, både goda och onda, och andarna, och vi skulle troligen också kunna se ganska långt ut i rymden - men det har jag talat om i en ljudfil som skall komma så småningom så det sparar jag - det finns i alla fall ingen anledning att förfalla till sådant trams som andra världar och annat spökeri. Enkel naturlära lär oss att det finns MYCKET mer i denna världen än vad vi människor, i vårt nuvarande tillstånd, kan se, höra, lukta och uppfatta.
___