lördag 6 februari 2010

ENOK OCH ETIOPIERNA

Ytterligare av intresse när det gäller Enoks bok, för den hängivne bibelstudenten, är givetvis att det folk som genom hela historien bevarat denna bok, är det etiopiska folket, varav åtminstone en stor del sägs vara ättlingar till kung Salomo, och vars gamla språk var ett semitiskt språk, Ge'ez, till vilket boken blev översatt och från vilket nu de moderna översättningarna till andra språk görs.

Det gör ju liksom inte Enoks bok mindre trovärdig.
...

Webbplatsen för Enoks bok finns nu på egen domän:
http://enoksbok.se
___

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar