måndag 14 mars 2005

Ursprunget till Enoks bok

"Och därefter gaf mig min farfar, Henoch, i en bok alla hemligheternas tecken och de syner, som han haft, och samlade dem åt mig i Synernas boks ord."

BILDEN: Två av fragmenten från Enoks bok


Om Enoks boks ursprung tvistar de lärde. Vissa påstår att den är en "pseudepigraf", dvs att den är skriven av en eller flera anonyma författare i Enoks namn, långt efter hans tid. Andra menar att den kan ha inslag av äkta enoksord, men också tillägg av andra författare. Enoks bok ger själv svaret på hur den uppkommit. Noa fick en samling nedtecknade syner av Enok personligen. Noa tog skriftsamlingen med sig och sedan fick hans ättlingar i sonen Sems släktled föra den vidare. (Sem = semiternas stamfader).

Varför, kan man undra, tog då inte Moses med den bland sina skrifter, dvs i de fem Moseböckerna? Enoks bok ger återigen själv svaret: Bokens budskap var avsett för den yttersta tiden. En märklig detalj eftersom den faktiskt blev bortglömd och var försvunnen fram till slutet av 1700-talet.

Vidare kan man reflektera över den märkliga språkstilen. Kritikerna påstår att den skall vara skriven något århundrade före Kristus. Men språkstilen liknar inte andra skrifter från den tiden. Språket är primitivt, främmande för senare tiders sätt att uttrycka sig. Det är upprepningar och, som det tycks, bakvända meningar, där tidsaspekter hamnar i fel ordning.

Det är ändå möjligt att någon judisk skriftlärd har plockat fram och redigerat boken vid tiden före Kristus, på samma sätt som man gjort med andra bibliska skrifter, t.ex kungaböckerna.

(En annan förklaring till det märkliga språket kan vara att den svenska utgåvan av boken är översatt från hebreiska till grekiska till etiopiska till tyska till svenska.)

Mose tog inte med Enoks bok, men det kan ändå vara så att han hämtat information ur den och använt denna i Genesis. För var har Moses fått all kunskap om urtiden ifrån? Det bör alltså ha funnits äldre skrifter i hans förfäders förvar, och utifrån dessa har han sedan sammanställt Genesis, och däribland har han säkert använt också Enoks bok. Den Helige Ande ledde honom att ta fram det som var väsentligt för den tiden.

Mose levde vid den tid då man allmänt övergick från lertavleskrift till att skriva på plåt eller pergament. Det förefaller naturligt att han vid det israeliska folkets frigörelse och formande av nationen ville sammanställa deras förfäders historia till en enda skrift. Kanhända började också lertavlorna vittra sönder och man var tvungen att överföra texterna.

Troligen gjordes det då också avskrifter av Enoks bok, liksom av andra skrifter som Jashurs bok ("Den rättfärdiges bok", omnämnd i GT).

Att skapelseberättelsen och annat i Genesis skulle överförts genom muntlig tradition motsägs av Enoks bok, och även av den judiske historikern Josefus, som levde på 100-talet e.Kr. Skrivkonsten var allmänt i bruk både före och efter syndafloden.

Ett par nästan kompletta arameiska avskrifter av Enoks bok (dock fragmentariska) återfanns bland Dödahavsrullarna, vilket visar att boken fortfarande var i omlopp under Jesu och apostlarnas tid, och att Judas citat troligen är hämtat direkt ur boken.

Att den inte medtogs i den senare tillkomna judiska kanon beror helt säkert på att den så tydligt pekar på Jesus som Messias.(Därmed inte sagt att jag anser boken skall tillhöra Bibeln. Den behöver inte tillhöra kanon för att vi, i likhet med apostlarna, skall kunna läsa den och tillgodogöra oss innehållet, eller de delar av innehållet vi upplever är av Gud.)
"Den som har öron, han hör".
___Här finns bild och text av fragmenten från Enoks bok. Märkligt är det att fragmenten innehåller texten om just jättarna:
___


The Book of Giants
___

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar