fredag 11 juni 2010

Domedagsboken är här

Som besökarna väl sett så är den utlovade moderniseringen av Enoks Bok klar nu och finns att köpa härifrån.

Enoks bok finns visserligen redan på enoksbok.se, men i två äldre svenska översättningar. Men den här nyutgåvan blev faktiskt mer än bara en modernisering av språket. Texten är också kompletterad, då det fattades delar i båda de tidigare översättningarna, flest i den senare.

Dessutom, och det är viktigt, är den korrigerad på vissa ställen. Eftersom jag hade tillgång till båda de svenska översättningarna plus tre engelska (och i någon mån de fragment från arameiskan och grekiskan som finns idag), kunde jag finna fram de mest troliga alternativen på sådana ställen som annars kunde verka dunkla. Så den som läser denna nya utgåva kommer att förstå innehållet mycket bättre. Och det säger jag inte bara för att locka till köp av boken (jag tjänar inget på den ändå), utan för att jag upplever väldigt starkt att Gud vill ha ut denna bok, just nu, för att händelser förestår där den kommer att behövas för att Guds folk inte skall gå vilse.

Det kan ju låta pretentiöst förstås, men varför skulle det inte vara det? Detta ÄR stort, om än redskapet ringa. Och det kommer du att få bli varse, vare sig du tog emot eller ej. Här utgår nämligen en kallelse, och salig blir den som antar den, och mindre salig den som avstår. Så långt vågar jag gå, för så har det vederfarits mig. I sista tiden skall särskilda ting ske, och Gud kallar sitt folk till särskilda förberedelser. Och när en sådan beprövad domedagsbok som Enoks Bok kommer fram, då vet vi att tiden är ganska kort, och att det är dags att göra som Noa, och de övriga skriftens vittnen som levde strax före vredesdomar och historiskt avgörande händelser.

Som jag skrev en gång tidigare: Om Jesus och apostlarna läste Enoks bok, då vill jag också läsa den. Om de lät sig påverkas av dess innehåll, vilket de bevisligen gjorde, då vill jag också låta mig påverkas av dess innehåll.

Och om den lästes av de första kristna, ända fram till dess att avfallets tid började, då bör också vår tids väckelsekristna anamma den och läsa den, och inte låta en helt annan tids och influens' företrädare begrava den, då vi mycket väl vet vilka makter de handlade under och vilka resultat det förde med sig.

Nu har jag skrivit saker som egentligen borde vara självklara, och som du lätt kunde ha utrönt själv om ditt hjärta varit det minsta öppet, eller fritt att själv erfara och mottaga rösten från ovan. För detta är inte mina ord och mitt verk, utan vad Gud ger, fritt och med klar röst, från den himmelska världen idag.

Dock vet jag att du kommer att stå emot i det längsta. Men kom ihåg, det kommer att kosta dig salighet. Inte saligheten, tack och lov, men salighet.
___

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar