måndag 28 september 2009

ENOK SÅG ALDRIG DÖDEN

Jag skrev tidigare om Enoks bok, att den inte är kAnon. Men upplevde en mild reprimand från Herren för det, och kollade upp vad kanon betyder. Kanon betyder rättesnöre och regel, så nog kan man säga att Enoks bok är både kAnon och kanOn - men vad jag menade var ju att den inte tillhör Bibeln och inte skall göra det.

Men det behöver inte betyda, och gör det inte heller, har jag hört från ovan, att den inte är ett verk av Gud. För det är den, och det har jag Andens vittnesbörd på. Och det kan du också få om du frågar och har gåvan att höra svaret.

Så orden "och du må icke tvivla" (i samma inlägg) var helt säkert avsedda både för mig själv och för den som eventuellt gör så, på Enoks boks tillförlitlighet och äkthet. Dock, som sagt, skall den inte tillhöra Bibelns 66 böcker. Och det kanske är ganska självklart (och logiskt), då den ju är äldre, åtminstone till stor del. Jag utesluter inte att några av dess delar kan vara yngre. Någon del kan vara yngre och given ovanifrån under en senare tid än Enoks jordeliv. Det är givetvis helt och hållet möjligt att han kan ha stigit ned på jorden efter sitt jordeliv och skrivit eller överlämnat eller dikterat för någon, tillägg till de ursprungliga delarna - för så gjorde han enligt boken redan före syndafloden.

Enok var en märklig man.

"Genom tron togs Enok bort, för att han icke skulle se döden; och 'man såg honom icke mer, ty Gud tog honom bort'. Förrän han togs bort, fick han nämligen det vittnesbördet att han hade täckts Gud;" (Hebr. 11:5)

Han dog alltså aldrig, utan togs till himlen levande, kroppsligen, och upplevde förvandlingen, förhärligandet, som en prototyp för alla frälsta, som en prototyp på brudeskaran som skall ryckas upp till himlen före undergångens tid.

Det står där att "man såg honom inte mer", men det behöver inte betyda att han aldrig sågs mer, av någon, utan bara att efter hans upptagande så var han borta ifrån jorden, kanske i hundratals år. Men han visade sig igen, enligt sin bok, för sin son Metusela, och överlämnade då åt honom sina böcker. Så om han gjorde det då, kan han också ha gjort det senare.

Enok lever alltså typ det liv vi frälsta skall leva under tusenårsriket.

En unik man, med en unik bok.

http://enoksbok.se
___