torsdag 20 augusti 2009

Angående Enoks bok

FÖR CA 10 ÅR SEDAN började jag intressera mig för Enoks bok, och lade bl. annat ut en svensk gammal översättning på nätet. Jag påbörjade sedan, några år senare (2005), en mera utförlig webbplats där fyra olika översättningar skulle kunna läsas bredvid varandra, detta för att texten är delvis svårbegriplig, och för att olika översättningar kan hjälpa med förståelsen.

Jag blev dock aldrig klar, eftersom jag inte upplevde riktig sanktion över webbplatsen. Vilket var lite svårbegripligt eftersom jag ändå upplevt sanktion över att ägna mig åt boken. Nu, några år senare, tycks tiden vara inne, och den andliga sanktionen där. Vilket förundrar mig, och på något sätt gör bokens innehåll så mycket mer trovärdigt. Boken säger nämligen att dess innehåll är ämnat för ett sentida, kommande släkte, ett släkte som skall leva då världens sista tid kommer.

Betyder det att den tiden verkligen är nära nu? Och att Gud nu släpper fram Enoks vittnesbörd? Ja så säger Herren, du skall få se det, när jag gör stora ting bland er. Och du må icke tvivla.

Hela enoks-interlinearen är inte riktigt klar ännu, men varje översättning kan läsas för sig, och en stor del av interlinearen.

Välkommen att ta del av en mycket gammal bok, som helt säkert ingick i Jesu och apostlarnas boksamlingar och som de hämtade mycket profetiskt och läromässigt innehåll ifrån. Den är inte kanon, men den är kanon, om du förstår vad jag menar.

http://enoksbok.se
___